Innovatie Management

Innovatiemanagement

klik op de kaft en je komt bij managementboek.nl

Eelko Huizingh

Innoveren is niet makkelijk, maar voor elke organisatie wel noodzakelijk en mogelijk. Hoewel het innovatieproces van te voren niet altijd goed te plannen en organiseren lijkt, toont dit boek aan dat innovatie wel degelijk te stimuleren en managen is. Door in organisaties de juiste randvoorwaarden te scheppen wordt een omgeving gecreëerd waarin een continue stroom van creativiteit en innovatie kan ontstaan.

'Innovatiemanagement' is geschreven rondom twee doelstellingen. De eerste doelstelling richt zich op het innovatieproces; hoe kom je aan innovatieve ideeën, hoe zet je die om in nieuwe producten en hoe introduceer je die op de markt? Dit geldt niet alleen voor goederen of diensten, maar ook voor bedrijfsprocessen. De tweede doelstelling richt zich op de kwaliteit van het innovatieve klimaat in een organisatie. Dit heeft te maken met het creëeren van de juiste randvoorwaarden om de innovatie tot succesvol te maken.

Nieuw in deze editie

Deze editie van 'Innovatiemanagement' bevat nieuwe stof over onder meer sociale innovatie, open innovatie bedrijfsmodellen en Design Thinking. Het materiaal over sociale innovatie gaat in op vernieuwingen, waarbij zowel de arbeidsproductiviteit als de kwaliteit van leven gebaat zijn. Het vernieuwde thema 'open innovatie' gaat dieper in op de praktijk van bedrijven om innovatieve ideeën met anderen uit te wisselen.


© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact