Business Model Canvas

U heeft het gevoel dat u met uw huidige businessmodel niet het onderste uit de kan haalt - dat er meer in zit, ook al gaat alles goed en worden de doelstellingen gehaald. U realiseert zich dat uw businessmodel verouderd is, omdat er veel in de wereld om hun heen is veranderd of dat er binnenkort grote veranderingen op stapel staan.

Als er buiten iets verandert, moet een organisatie zich aanpassen

De basis voor een nieuw businessmodel ligt in de veranderingen in de markt. Klanten en markten veranderen en uw organisatie moet zich daaraan aanpassen. Vaak gebeurt dit niet of te laat; waarom veranderen als alles goed gaat. Als de klanten en markten daarna bij u afhaken, is het vaak te laat om te veranderen. Het tempo van verandering buiten en binnen een organisatie moeten wel gelijke tred houden.

Uw businessmodel moet worden aangepast … maar hoe doet u dat? De Innovator werkt met het Business Model Canvas van Osterwalder als basis; deze wordt verrijkt met andere technieken. Het Business Model Canvas laat op een heel visuele manier zien wat een rol speelt in uw businessmodel en laat de onderlinge samenhang zien.

Business Model Canvas is een sterk visueel instrument

Het Business Model Canvas is een visueel sterk instrument. Op een grote poster - het Canvas - zijn de bouwstenen aangegeven:

Op het Business Model Canvas brengen we uw huidige businessmodel in kaart. Met de bekende Post-It stickers vullen we het Business Model Canvas. Dit wordt het uitgangspunt voor de workshop. Alle activiteiten worden in kaart gebracht tot het plaatje klopt ... uw huidige businessmodel.

Met het ingevulde Business Model Canvas nemen we op een speelse manier alle activiteiten van uw bedrijf onder de loep. Verwijder een Post-It en dan rest de kernvraag: wat als ...? 

 • “wat als ... de belangrijkste klant wegvalt?”
 • “Wat als ... we een ander verdienmodel gaan hanteren?”
 • “wat als ... ?”

Gewoon ... Ideeën genereren, tot alle puzzelstukjes passen ... Het resultaat: Een nieuw businessmodel ! Hiermee ontsluit u nieuwe marktsegmenten voor uw product … met meer omzet.

Business Model Canvas als PDF

Business Model Canvas

Het business Model Canvas zoals wij het gebruiken is in het Nederlands opgezet en kunt u downloaden als PDF

Bouwstenen van het Business Model Canvas

Het midden van het business model canvas is je product of dienst. De linker kant van het canvas is de interne organisatie; de rechterkant is de klantenkant. Onderin de financiële resultaten.

Hieronder lichten we de bouwstenen van het Business Model Canvas toe.

Klantwaarde: middelpunt van uw Business Model Canvas

De klantwaarde of waardepropositie is het middelpunt van uw business model canvas. Uw klantwaarde beschrijft wat uw product of dienst aan waarde levert aan uw klant. Niet elk van uw klantsegmenten reageert hetzelfde; daarom is de klantwaarde voor elk klantsegment anders. 

Samen met de klantsegmenten is de klantwaarde een prima startpunt voor het business model canvas.De klantwaarde in algemene termen:

 • nieuwheid
 • performance
 • customization
 • "de klus klaren"
 • ontwerp
 • merk / status
 • prijs
 • kostenbeperking
 • risicobeperking
 • toegankelijkheid
 • gemak / bruikbaarheid

In het business model canvas is de klantwaarde het overzicht van producten en diensten die waarde creëren voor een bepaald klantsegment. Hier onderscheidt een bedrijf zich van de concurrent. Je kunt verder in de klantwaarde duiken met de Blue Ocean Strategy. Hiermee bereik je een echt onderscheidende klantwaarde.

Klantsegmenten

Eén van de bouwstenen van het business model canvas is de klantsegmentatie; aan welke klanten en klantsegmenten levert u uw product.

De klantsegmenten is, samen met de waardepropositie, één van de essentiële elementen van een businessmodel. Welke methode van segmentering wordt gehanteerd is niet direct van belang. Van belang is dat het echt verschillende segmenten zijn (eigen aanbod, eigen distributiekanaal, ander soort relatie, etc.). Als het nodig is gaan we hier verder op in met de Empathy Map.

Elke organisatie moet kiezen welke segmenten zij wel en welke zij niet wil bedienen en vooral wat zij aan welke klanten wil leveren. De fit tussen klantwaarde en klanten kunnen we in kaart brengen met het Waarde Propositie Canvas

Klantrelaties

Hoe onderhoud je de relatie met uw klanten? Wat voor relatie heeft u met uw klant?

 • persoonlijke hulp
 • accountmanagement
 • self-service
 • geautomatiseerde diensten
 • communities
 • co-creatie

Voor velen is de klantrelatie een beetje onbegrepen vakje in het Business Model Canvas. Dit is geen statisch verhaal; de relatie met de klant verschuift of groeit met uw businessmodel mee. Bijvoorbeeld: om je omzet te vergroten heb je verschillende mogelijkheden: 

 • meer klanten
 • meer omzet per klant
 • hogere koopfrequentie.

Een startene organisatie kiest meestal voor de eerste keus: meer klanten. Na een tijd veschuift de focus dan naar één van de andere twee mogelijkheden. Hier valt veel te verdienen.


Kanalen

De kanalen in in het Business Model Canvas geven aan hoe u uw klanten bereikt en hoe uw klanten op hun klantreis tot een aankoop overgaan.

De wereld verandert snel ... er komen nieuwe spelers op de markt, de  spelregels worden aangepast, klanten veranderen hun gedrag, etc. Als bedrijf of organisatie moet je daar op kunnen inspelen. Met Customer Journey Mapping definiëren we de contactmomenten door het hele aankoopproces heen. We lopen met de klant mee door het klantproces, met daarbij voor u steeds de vragen: wat doet u?, hoe doet u dat? en hoe komt het bij de klant over.

Verdienmodel

Eén van de belangrijkste elementen van uw businessmodel: het verdienmodel. Een verdienmodel is het antwoord op de vraag: hoe verdient u uiteindelijk uw geld? Er zijn verschillende manieren om uw kanalen en verdienmodel te innoveren. Innoveren van uw verdienmodel is niet zo moeilijk als het lijkt ... Volg uw klantproces! Eén van de manieren om dat te doen is met de Customer Journey.

Er zijn heel veel verdienmodellen waar u uit kunt kiezen, maar welk verdienmodel past bij u en uw bedrijf? Even een dozijn verdienmodellen:

 • Keuze verdienmodel
 • Goederenverkoop
 • Abonnement
 • Verbruiksmodel
 • Lokaasmodel
 • Instapmodel
 • Koppelverkoop
 • Servicemodel
 • Reclamemodel
 • Makelaarsmodel
 • Marktinformatiemodel
 • Lenen en leasen
 • Licentieverlening
 • Aan de slag

Door de vele definitie verschillen van verdienmodellen is er geen "sluitende" lijst te geven, maar het idee zal duidelijk zijn ... er is veel keuze, en er zijn veel kansen! Een toelichting op de verschillende verdienmodellen vindt u hier.

Kern-activiteiten

De kernactiviteiten op het Business Model Canvas beschrijven uw activiteiten nodig om uw business draaiend te houden. Wat zijn jouw kernactiviteiten in het businessmodel. Voor Apple is dat bijvoorbeeld ontwerp, marketing en het managen van de productieketen. Dus NIET het maken van iPhones!

In veel Business Model Canvas sessies merken we dat aan deze bouwsteen in eerste instantie weinig aandacht wordt besteed. Jammer, want hier vind je de vaardigheden nodig om de tent te runnen. Heb je die zelf, of is het handig om met anderen samen te werken?

Eén van de meest ondergewaardeerde innovatie mogelijkheden is het innoveren van je know-how. Wil je dieper op de kernactiviteiten in gaan, dan kun je eens werken met een Capabilities Analysis.

Mensen en middelen

Welke mensen en middelen moet u hebben om uw bedrijf draaiend te houden. Het gaat erom het minimum te vinden wat u echt nodig heeft. Dit is de kern van uw bedrijf; alle andere activiteiten zouden kunnen worden uitbesteed. Vaak wordt deze bouwsteen van het Business Model Canvas zwaar onderschat.

Breng je bedrijf terug tot de echte essentie! Uitbesteden betekent dat u als bedrijf meer snelheid kunt maken … Dit hangt ook samen met de kernactiviteiten! Hoe meer u uitbesteed, hoe meer er verschuift naar uw strategische partners. Hoe meer u in-sourced hoe voller het wordt bij uw mensen en middelen … een keuze.

Strategische partners

Strategische partners zijn nodig om uw businessmodel te laten werken. De reden waarom ze zo strategisch zijn kan uiteraard verschillen; zijn ze nodig om risico's te beperken? Zijn ze nodig om aan kennis en expertise te komen? Er zijn veel mogelijkheden. 

Ook de vorm van het partnerschap kan verschillen. Er zijn diverse partnerschappen mogelijk. Elk van de vormen heeft zijn voor en nadelen.

 • strategische alliantie
 • cooptatie
 • joint venture
 • koper-leverancier relatie

Kostenstructuur

De laatste bouwsteen van het Business Model Canvas is de kostenstructuur. De Kostenstructuur geeft alle kosten die nodig zijn om het businessmodel te laten werken. Bij bedrijven en businessmodellen die helemaal waarde-georienteerd zijn is de kostenstructuur de resultante van alle kosten.

Voor bedrijven en businessmodellen die kostengeorienteerd zijn is dit de basis. Het hele businessmodel is gebouwd rond lage kostenstructuren.

In het totale businessmodel is dit soms ook een bron van innovatie. Bijvoorbeeld in de Blue Ocean Strategy is één van de vragen: "Welke kosten die in de branche gebruikelijk zijn kunnen we elimineren?"

Introductie Business Model Canvas

In onderstaand filmpje wordt het Business Model Canvas in twee minuten uitgelegd.

Hoe verder met het Business Model Canvas?

Wil je snel even met het Business Model Canvas spelen, of wil je er echt tijd voor vrijmaken en echt gaan voor een nieuw businessmodel? Of er iets tussen in?

Het gaat er om wat je wilt bereiken.

Spelen met het Business Model Canvas

De makkelijkste manier is gewoon beginnen. Download een Business Model Canvas en begin alle vakjes te vullen ... niets nieuws maar zoals je businessmodel er nu uit ziet. Je krijgt vanzelf inzicht in hoe het canvas werkt.

Ook erg leuk is een Reversed Business Model Canvas. Je vult het canvas met het businessmodel van een ander bedrijf; je concurrent of gewoon een bedrijf dat je beter wilt leren kennen. Voordeel is dat je niet in interne discussies terecht komt over hoe het businessmodel van je eigen bedrijf er uit ziet.

Business Model Canvas Workshop

Voor een workshop met het Business Model Canvas moet je iets meer tijd uittrekken. Wij gaan zelf meestal uit van één dag.

Wil je meer de diepte in dan kun je er een tweede dag aan vast knopen  door het te combineren met andere technieken, zoals:

 • Trends Analyse of een Omgevingsanalyse
 • Waarde Propositie Canvas

Business Model Innovatie

Echt innoveren van je businessmodel gaat beter in een gepland Businessmodel traject van ruwweg 12 weken.

 • Voorbereiding 4 weken
 • Workshop van 2 dagen
 • Uitwerking 8 weken

De voorbereiding gaat om het boven water halen van alle gegevens etc. De workshop is wat hierboven al staat, en de uitwerking is meer de Lean Start-Up aanpak om alle aannames te testen.

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact