Capabilities Analysis

Capabilities analysis

Met een 'Capability Analysis’ leer je waar je goed en waar je slecht in bent. Als je de 'Capability Analysis' hebt afgerond, is duidelijk waar je actie moet ondernemen. Een simpele waardeketen ziet er als volgt uit:

Capabilities Analysis

Veel starters zijn goed in productontwikkeling, redelijk in productie, en falen in de drie andere productie stappen. Daar moet de zoektocht gaan naar partners in marketing en distributie.

Het is zeldzaam dat een bedrijf alle schakels van de waarde keten in eigen beheer heeft, maar veel eerder activiteiten outsourced en vertrouwt op toeleveranciers of distributeurs.

Een 'Capabilities Analysis' maakt duidelijk welke activiteiten, vaardigheden en resources waarde naar de klanten brengt. Dit klinkt wat hoogdravend, maar hoe wordt er waarde naar de klant gebracht? Welke vaardigheden en middelen zijn daarvoor nodig en is de firma daarop ingericht?

Voorbeeld Capabilities Analysis: Domino’s Pizza

Één van de nog altijd leuke voorbeelden is Domino’s Pizza. Tom Monahan - de oprichter van Domino’s - wist de pizza industrie te veranderen, niet door een beter product, maar door - helemaal Blue Ocean Strategy - een andere waardepropositie aan te bieden.

„A fresh, hot Pizza in 30 minutes or it’s free”

Daarna heeft hij de capabilities opgebouwd om dat waar te maken. Alle mensen, processen en systemen werden uitgelijnd: 

  • gestandaardiseerde  „assemblage” processen,
  • van te voren klaar gemaakt, geen persoonlijke bestellingen,
  • een lopende-band-oven voor een uniform en snel bakproces,
  • incentives voor bezorg-personeel om de 30 minuten waar te maken.

Strategie gaat om wat je doet, maar ook om wat je niet doet - Blue Ocean Startegy. Niet de beste pizza, maar de snelste pizza. Geen opgooiende pizza chefs, geen hout gestookte oven, geen Italiaanse traditie.

De poging van Pizza Hut - de toen grootste in de markt - om dit te kopiëren is volledig mislukt; ze waren er niet op ingericht! De Capabilities Analysis van de Pizza Hut laat dit ook direct zien.

Uitlijning van de Waardeketen

Bij Domino’s is alles er op is gericht om de pizza in 30 minuten na de bestelling te bezorgen. Bij een goede waarde propositie moeten alle onderdelen bijdragen. Daar waar een onderdeel niet optimaal is zul je moeten investeren, innoveren of een samenwerking aangaan.

In het rijtje:

  • Toe-leveranciers
  • Product-ontwikkeling
  • Productie
  • Marketing
  • Distributie

kijk je bij elke waardetoevoegende stap hoe goed een bedrijf is; en waar verbetering noodzakelijk is.

Capability Analysis

Met een 'Capability Analysis’ leer je waar je goed en waar je slecht in bent. Als je de 'Capability Analysis' hebt afgerond, is duidelijk waar je actie moet ondernemen. Veel starters zijn goed in productontwikkeling, redelijk in productie, en falen in de drie andere productie stappen. Daar moet de zoektocht gaan naar marketing en distributie. Soms zijn er ook aanbieders die die stap voor je kunnen verzorgen; denk aan de App Store van Apple of Google Play - zij nemen de distributie van de apps voor hun rekening …

Voordelen van een Capability Analysis

De meeste bedrijven en mensen blijven zich ontwikkelen waar ze al goed in waren. De zwakste schakel volgt uit een 'Capability Analysis’. 

Een goede Capabilities Analysis levert je direct een goed actieplan op!

Als je over elke schakel nadenkt, zie je hoe de waardepropositie kan worden versterkt. Bij elke schakel nadenken of je het zelf moet doen of dat er een goede partner te vinden is.

Capabilities Analysis … een bron voor Innovatie

Met het uitvoeren van een Capabilities Analysis zie je direct waar je zwakke punten liggen en waar je moet innoveren. Daarnaast zie je heel snel waar je vaardigheden en kennis moet opbouwen om beter te presteren.

Als je met het Business Model Canvas werkt kun je met een Capabilities Analysis je Kern Activiteiten beter in kaart brengen.

Zelf  uitvoeren?

Begeleiding door de Innovator?

Uitbesteden aan de innovator?


© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact