Aandachtsgebieden DESTEP analyse

omgevingsanalyse destep

Download-Brochure

In een destep analyse laten we nu alle factoren los van elkaar zien, maar het is juist de onderlinge samenhang die het gedrag van uw klanten, stemmers, bevolking, leden of doelgroep bepaalt. 

Het gedrag van klanten wordt steeds grilliger en door trends bepaald. In onze eigen omgevingsanalyse nemen we de klantwensen naast destep op als extra aandachtsgebied.

De destep aandachtsgebieden nog even op een rijtje:

Demografisch

In de destep analyse is de demografische factor vlot in te vullen. Of de klant een particulier is of een bedrijf maakt weinig uit. het gaat meer over de samenstelling van de bevolking (in de afzetregio).

Het wordt steeds duidelijker dat Nederland vergrijst. Er is afname van mensen jonger dan 20 jaar, en toename van mensen boven de 40. Mensen worden dus ouder en er worden minder baby’s geboren. Diensten en producten ontwikkelen voor ouderen ligt voor de hand.

  • Macroniveau … We zijn langer onderweg. De tijd die we besteden aan mobiliteit stijgt, het aantal ritten niet! We zitten nu op ca 9 uur reizen verdeeld over 17 ritten. 
  • Mesoniveau … er is behoefte aan gemaksproducten voor onderweg 
  • Microniveau … Metro en NRCnext op de iPad voor in de trein, koffietappunten bij de benzinestations voor de doorgezeten automobilist.

Economisch

De eerste E van destep staat voor economie. Vaak hebben we het hier over de inkomensontwikkelingen. Lage inkomens en een lage koopkracht beperken de afname van duurdere goederen en diensten. 

De economie is op dit moment aan het krimpen. Op macroniveau is dat wel duidelijk; 

Op mesoniveau zien we grote verschillen; sommige producten lopen prima, maar de mensen hebben duidelijk minder behoefte aan een nieuwe woning. De verkoop van woningen wordt moeilijker.

Op microniveau zien we dat er kartonnen meubilair als product voor lege panden is ontstaan, en woonstilistes maken het huis verkoopbaarder.

Sociaal-cultureel

Sociaal cultureel is in de destep analyse vaak een beetje ondergewaardeerd. Geheel ten onrechte … 

We nemen op macroniveau eens een internationaal voorbeeld. Zuid-Europa geldt als een regio met een hoge saamhorigheid, en dus andere communicatie eisen. Hier email, daar direct contact.

Op mesoniveau is "ouderwets" winkelen in Zuid-Europa meer onderdeel van de cultuur dan hier, waar meer dan 60% van de consumenten al Internet-winkelervaring heeft.

Op microniveau zien we hier zakelijke diensten op de e-Commerce inspelen, datacenters ontstaan etc.

Technologisch

De factor technologie in de destep analyse is méér dan alleen internet, maar wordt er soms wel door gedomineerd.

Op macroniveau … De mogelijkheid om met de computer op een draadloos netwerk te zitten neemt toe. Wifi op de bank, Wifi in de horeca … sinds ca 2006 nemen de mogelijkheden toe. Deze trend zet door.

Op mesoniveau heeft de introductie van Wifi thuis een sterk verband met het Internet-winkelen; de opkomst van de webshop heeft veel te maken met social shopping op de bank. De koopbeslissing valt thuis.

Op microniveau begint het gebruik van technieken als Digimark toe te nemen - geen QR code, maar een code die in de foto is verborgen. De code is onzichtbaar voor het menselijk oog, maar niet voor de Smart-Phone. Scan de foto van het jurkje in de Libelle en je gaat naar de webshop om het jurkje te kopen

Ecologisch

In de destep analyse was tot voor korte tijd de ecologische factor de lastigste. Ecologisch staat bij de destep analyse voor het gebruik van grondstoffen en fysieke ruimte. Bedrijven en overheden waren zich bewust van het belang, maar het was moeilijk er iets mee te doen. Toename van het bewustzijn én de sterk gestegen grondstof prijzen én gestegen energieprijzen zorgen er voor dat de ecologisch factor in de destep analyse steeds zwaarder weegt.

Politiek-juridisch

omgevingsanalyse destep

Download-Brochure

Overheidsmaatregelen vanuit Den Haag of Brussel zijn een factor om rekening mee te houden. Politieke factoren in de destep analyse wijken af van de voorgaande omdat ze min of meer beïnvloedbaar zijn. Verkiezingen en lobby's kunnen deze factoren vaak snel laten veranderen. Het is van groot belang deze continu te blijven volgen, en het beleid trachten te beïnvloeden.

  • Demografisch
  • Economisch
  • Sociaal-cultureel
  • Technologisch
  • Ecologisch
  • Politiek-juridisch

… en hieronder een korte toelichting.

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact