DESTEP analyse

omgevingsanalyse destep

Download-Brochure

Hoe meer u weet van klanten en prospects, hoe meer u uw aanbod kunt laten aansluiten bij de vraag. Daarom wordt er ook zoveel geld uitgegeven aan marktonderzoek. Een andere manier om inzicht te krijgen is de omgevingsanalyse. Hierbij analyseer je de externe omstandigheden die het gedrag van uw klanten en prospects bepalen. De omgevingsanalyse wordt ook wel DESTEP analyse genoemd.

DESTEP staat voor de volgende aandachtsgebieden van de destep analyse:

 • Demografisch
 • Economisch
 • Sociaal-cultureel
 • Technologisch
 • Ecologisch
 • Politiek-juridisch

Waarom een destep analyse?

Een destep analyse voet u uit om inzicht te krijgen in  het gedrag van uw klant, uw afnemers, potentiële stemmers, de leerlingen van uw school, de bewoners van uw stad of dorp, kortom uw stakeholders! Hierbij geldt maar één doel … uw aanbod beter afstemmen op de vraag.

Uitvoering destep analyse

De uitvoering van de destep analyse lijkt altijd eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. De destep analyse kijkt naar verschillende factoren die hierboven al zijn genoemd. Dit doen we in eerste instantie even snel uit "de vrije hand" om daarna de feiten te checken.

Niveau destep analyse

Bij de destep analyse wordt voor ieder van de aandachtsgebieden gekeken naar veranderingen op verschillende niveaus:

 • destep analyse macroniveau
 • destep analyse mesoniveau
 • destep analyse microniveau

Even een korte uitleg … 

 • Bij een destep analyse kijken we op macro niveau naar de drijvende krachten, de maatschappij brede ontwikkelingen, bijvoorbeeld vergrijzing.
 • Zodra we afdalen naar het meso niveau hebben we het over mensen, hun gedrag en hun behoeften, om het zelfde voorbeeld te gebruiken, meer ouderen moeilijker ter been, meer mensen met vrije tijd overdag, meer opa's en oma's die met de kleinkinderen op stap gaan
 • Bij de destep op micro niveau hebben we het over producten en diensten, de rollator en omroep MAX.

De destep op macroniveau geldt voor bijna iedereen, op mesoniveau kijken we vooral op de gevolgen in onze markt (we maken niet allemaal een programma als de MAX-geheugentrainer) en op microniveau zien we onze aangepaste producten en diensten ontstaan.

Aandachtsgebieden van de destep analyse

Lees verder over de aandachtsgebieden van de destep analyse.

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact