Stage-Gate

Stage-Gate

De Stage-Gate Methode is een onderdeel van het innovatiemanagement; hiermee kunt u het hele innovatieproces managen; van idee tot de introductie van het product of de dienst. De Stage-Gate Methode helpt het innovatieproces beheersbaar te maken en de effectiviteit te verhogen.

De essentie is dat het hele innovatietraject wordt opgedeeld in fasen (Stadia / Stages). Elke fase is pas klaar als alle samenhangende activiteiten zijn afgerond. Daarna volgt er een management beslissing of het traject de volgende fase in mag. De poort (Gate) naar de volgende fase gaat dan open en er kan worden begonnen met de volgende fase.

Door een Stage-Gate methode toe te passen wordt het innovatietraject beheersbaar en de kans op succes vergroot.

Toepassing van Stage-Gate

In de huidige creatieve economie gaat het om twee aspecten:

  • Creativiteit;
  • Snelheid van innoveren

Hier ligt de kracht van de Stage-Gate. Het geeft ruimte aan creativiteit, maar het proces is beheersbaar en kan daarmee worden versneld. Bij elke Gate worden keuzes gemaakt over mensen en middelen voor de volgende fase. Hiermee kunnen bepaalde projecten worden versneld (uiteraard ten koste van andere).

We verschuiven van een industriële economie naar een creatieve economie

Stage-Gate is daarmee een onderdeel van het Portfolio Management en onmisbaar bij innovatie en productontwikkeling. Door een Stage-Gate methode toe te passen wordt het innovatietraject beheersbaar en vergroot de kans op succes.

Stage-Gate op portfolio en product-niveau

Stage-Gate kan op meerdere niveaus worden ingezet. Je kunt portfolio beslissingen nemen welk product wel of niet wordt ontwikkelt om in de productportfolio te worden opgenomen.

Daanaast kun je op product-niveau kijken wat er wel in het product wordt opgenomen en wat naar een volgende product-iteratie wordt doorgeschoven.

Stadia in de Stage-Gate

Stage Gate

In het Stage-Gate Model zijn meestal 6 stadia benoemd:

  • Ontdekkingsstadium
  • Werkingsgebied
  • Businesscase
  • Ontwikkeling
  • Validatie
  • Lancering

Elk bedrijf kan uiteraard zijn stadia zelf inrichten. Essentieel is dat de stadia logisch passen; als er na een bepaald moment een andere afdeling (bijvoorbeeld Marketing) bij moet worden betrokken ligt daar een logische knip.

Beperkingen van Stage-Gate

Het managen van het innovatieproces en creativiteit liggen elkaar niet. Deze spanning is er altijd, want beiden zijn van belang in het innovatieproces. De echte beperking van Stage-Gate ligt in het soms paralel lopen van verschillende stadia; zo'n mooie waterval van stadia is in de echte wereld niet altijd het geval.

Sterke punten van Stage-Gate

Het sterkste punt van Stage-Gate is de verhoogde slaagkans van innovatieprojecten; het splitst een complex proces op in hanteerbare stukken en slechte projecten sneuvelen al in één van de eerste stadia. Stage-Gate geeft overzicht en daardoor is het mogelijk prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Daarnaast is het cross-functioneel met betrokkenheid van werknemers uit verschillende disciplines.

Het belangrijkste is misschien wel de markt-oriëntatie, die vanaf het begin aanwezig is.

Stage-Gate invoeren

De Innovator heeft ervaring met het invoeren van stage-gate in bedrijven. Het is uiteraard maatwerk voor elk bedrijf. 

Stage-Gate in uw bedrijf vergroot de slaagkans voor innovatie

Bel eens voor een oriënterende afspraak en we overtuigen u graag.

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact