Stakeholderanalyse

Stakeholderanalyse

Zoals de naam stakeholderanalyse al zegt, breng je alle stakeholders (belanghebbenden) rond je organisatie in beeld, en kijkt waar hun belangen liggen, en hoe je daarmee om kunt of moet gaan. De stakeholders zijn mensen, groepen en organisaties die beïnvloed worden door of invloed hebben op jouw organisatie. Het klinkt wat hoogdravend, maar het is eigenlijk een verplichting voor elke organisatie om regelmatig een stakeholderanalyse uit te voeren.

Een stakeholderanalyse hoef je niet elke dag uit te voeren, maar het is een dynamisch plaatje. Als je het plaatje van de stakeholderanalyse hebt, word je strategie duidelijker en zie je nieuwe kansen voor innovatie. 

Wanneer zetten we een stakeholderanalyse in?

Stakeholderanalyse is maar één van de technieken van een strategische analyse; wanneer gebruik je het? Een stakeholderanalyse is handig om na te denken over de relaties en afhankelijkheden van je bedrijf of organisatie. Hieruit komen twee dingen naar voren:

 • conflicterende belangen tussen de verschillende stakeholders;
 • kansen om de diverse belangen van de stakeholders op één lijn te krijgen.

In een goede strategie probeer je de belangen af te wegen - elke stakeholder heeft daarbij zijn eigen meetmethoden om zijn belang aan te geven. Bij een stakeholderanalyse leer je hier op een strategische manier over na te denken, en zie je verbanden tussen deze belangen en kun je deze meer met elkaar in lijn brengen.

Waarom stakeholderanalyse?

Waarom een stakeholderanalyse? … Daar zijn verschillende redenen voor; de belangrijkste is het creëren van toegevoegde waarde. Klanten, toeleveranciers, werknemers, investeerders, dragen allemaal bij aan deze toegevoegde waarde. Een succesvolle organisatie stuurt op het managen van deze stakeholder-relaties.

Uitvoering stakeholderanalyse

Stakeholderanalyse

Het uitvoeren van een stakeholderanalyse is erg leuk en verrassend. Je leert de omgeving van je organisatie snel kennen. 

Stap 1: Identificeer de stakeholders

De eerste stap in de stakeholderanalyse is alle partijen in kaart te brengen. In een paar concentrische cirkels  teken je stakeholders die er voor jou toe doen:

Primaire stakeholders in de eerste cirkel

In een stakeholderanalyse is niet iedereen even belangrijk. De belangrijkste stakeholders zetten we in de eerste cirkel. Een voorbeeld uit een stakeholderanalyse:

 • Klanten
 • Werknemers
 • Toeleveranciers
 • Financiers
 • Samenleving

Voor elk project, bedrijf of organisatie ziet dit er uiteraard anders uit.

Secundaire stakeholders in de tweede cirkel

De tweede cirkel in een stakeholderanalyse bevat die personen, groepen en organisaties die er ook toe doen. Een voorbeeld uit dezelfde stakeholderanalyse"

 • Concurrenten
 • Klantbelangengroepen
 • Special Interest groepen
 • Media
 • Overheid

Je kunt ook nog verder gaan met een derde of vierde cirkel, maar het idee is wel duidelijk.

Stap 2: Analyseer de belangen van stakeholders

De stakeholders zijn nu in beeld. De volgende stap in een stakeholderanalyse is de stakeholders en hun belangen te begrijpen. Hoe beter je hun belang kent, hoe beter je er op in kunt spelen en hoe beter de vooruitzichten zijn voor succes op de middenlange termijn. In de stakeholderanalyse breng je de belangen met een matrix verder in beeld.

Stap 3: Impact van strategische actie inschatten

Je kent de stakeholders, je kent hun belangen en nu kun je inschatten wat de impact is op jouw strategische acties. Een vrij simpele matrix met acties van jouw organisatie en de impact die die actie hebben bij de stakeholders. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken, dus er zijn trade-offs.

Waar zetten we een stakeholderanalyse in?

Een stakeholderanalyse is op veel terreinen in te zetten:

 • een los project
 • bedrijven en organisaties
 • complexe veranderingstrajecten

Eigenlijk alles waar er een invloedrijke omgeving aanwezig is; dat is al heel snel het geval. Probeer maar eens een stakeholderanalyse te maken voor een school.

Stakeholderanalyse als bron van innovatie

Op het moment dat je de belangen van je stakeholders kent, heb je een prachtige bron van innovatie. De stakeholderanalyse wordt vaak gebruikt als een “politiek” instrument, maar het geeft ook aan waar je kunt innoveren. Naarmate je stakeholderanalyse vordert, zie je steeds meer kansen en mogelijkheden om te innoveren.

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact